Wijhezicht

Historie

Al in 1675 was op deze locatie sprake van een huis, genaamd De Galgenbelt en later Den Belt. Rond 1750 gaf de toenmalige eigenaar Jan Paul Zwakenberg het huis de naam Wijhezicht. Het werd geflankeerd door twee bouwhuizen. De erfgenamen Zwakenberg verkochten in 1768 Wijhezicht aan Frederik Gijsbert van Dedem voor 4.620 gulden. Frederik Gijsbert was in 1768 nog ‘Heer van de Gelder junior’. In 1785 werd hij ambassadeur in Constantinopel in Turkije (nu Istanboel).

De familie Van Dedem woonde niet zelf in het huis, maar verhuurde het aan verschillende personen. De bekendste was Anna Maria Moens (1775-1832). Naast dichten en schrijven hield ze zich bezig met het ontwikkelen en geven van goed onderwijs voor kinderen. In Wijhezicht had zij van 1801 tot 1817 een kostschool voor jongens en meisjes. Die kostschool zette ze vanaf 1817 voort in Ede.

Burgemeester Van Nahuijs kocht het huis in 1857 van de weduwe J.P.H. van Knobelsdorff-Van Dedem. Hij liet het Koetshuis aan de Oranjelaan bouwen dat dienst deed als Raadhuis en als stal. Na zijn ambtstermijn verkocht Van Nahuijs in 1863 Wijhezicht en alles wat erbij hoorde aan Rudolf Anne baron van Höevell van Nijenhuis. De baron koos Wijhezicht als zijn woonhuis en hij verhuurde het Koetshuis aan de gemeente, totdat in 1866 het gemeentehuis aan de Langstraat was gerealiseerd.

In 1900 werd Wijhezicht woning en artsenpraktijk van dokter Antonie de Groot. Hij stelde regelmatig het weiland voor zijn huis – nu het Van Dedemplein – ter beschikking voor het houden van evenementen. In 1940 werd Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk eigenaar, die Wijhezicht in 1965 aan de gemeente verkocht. Vele huurders hebben er gewoond. Na een flinke renovatie en de bouw van een nieuwe vleugel werd hier vanaf 1982 het gemeentehuis en politiebureau gevestigd.

Bij de gemeentelijke herindeling in 2001 ontstond de nieuwe gemeente Olst-Wijhe. Het gezamenlijke gemeentehuis kwam in Olst en Wijhezicht werd verhuurd. Villa Wijhezicht is nu een bedrijfsverzamelpand van verschillende ondernemers.

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel