H. Droststraat 20A

Gemeentelijk monument

Adres

H. Droststraat 20A, 8121 BH  Olst

Inleiding

Het vrijstaande pand is in de periode 1906 tot 1930 gebouwd als woonhuis en als zodanig in gebruik. Het is gelegen op de hoek van de Droststraat en het Molenpad in het centrum van Olst. De rechterzijgevel grenst direct aan het Molenpad, de overige gevels liggen aan een siertuin.

Beschrijving

De woning is gebouwd op een samengestelde plattegrond en heeft één bouwlaag met een kap en een dwarskap op een uitbouw aan de linkerzijde. De zadeldaken zijn gedekt met grijze dakpannen.
Aan de linker achterzijde bevindt zich een aanbouw met een plat dak.
De grijs gepleisterde voorgevel heeft kenmerken van de eclectische bouwstijl, een stijl die gebruik maakt van de neostijlen of motieven daaruit, vaak door elkaar gebruikt.
Op de begane grond heeft de gevel een groot raam geflankeerd door twee kleine ramen. Afgesloten door spitsbogen met verwijzing naar de neogotische bouwstijl.
De topgevel heeft verschillende fantasie elementen als ondiepe hoge slanke nissen in een symmetrisch patroon, drie aan weerszijden en hogerop drie in het midden, zware schouderstukken op de top en ter hoogte van de goten. Er is een luidklokje in de centrale nis in een open spitsboogje boven de nok.
De linker zijgevel en de achtergelegen aanbouw hebben spitsboogramen en fantasie elementen.
In de eveneens gepleisterde rechter zijgevel bevindt zich de toegangsdeur in een centraal ogend bouwvolume. Dit wordt versterkt door de combinatie met de bovengelegen stenen dakkapel met een platdak.
Over de niet gepleisterde achtergevel zijn geen bijzonderheden te melden.
Achter de woning bevindt zich een vrijstaande stenenschuur voorzien van een zadeldak met dakpannen.

Waardering

Het pand is van cultuur- en architectuurhistorische betekenis:

  • als voorbeeld van eclectische bouwstijl
  • als uniek beeldbepalend element en de opvallende situering in het centrum van Olst

Historie

De Alg. begraafplaats (H. Droststraat 20A) werd gesticht in 1830. De voorm. aula werd omstreeks 1860 in Willem II-gotiek gebouwd en omstreeks 1934 tot woning verbouwd. Op de begraafplaats liggen de graven van jhr. W.H. Teding van Berkhout († 1917) en zijn vrouw J.P.S. van der Wijck († 1921), alsmede het familiegraf van Aberson met jugendstil-elementen.

Naast de functie als woonhuis voor o.a. de veldwachter en doodgraver hebben gedeelten van het pand dienstgedaan, als noodziekenhuis voor lijders aan besmettelijke ziekten (1900), als bibliotheek (1911), tijdens 2e WO onderdeel van het distributiekantoor, dienst gemeentewerken (tot midden jaren ‘70). Daarna is het volledig in gebruik genomen als woning.

Werkgroep Monumenten Olst-Wijhe 2016

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel