Kerkstraat 32

Historie

Reeds in 1832 wordt bebouwing op deze locatie aan de Kerkstraat vermeld. Nadien is er meerdere malen verbouwd, aan de vele kadastrale werktekeningen te zien. Het monumentale pand in de oude kern van Wijhe zoals dat er nu uitziet is gebouwd omstreeks 1880. De oorsprong is van eerder.

Begin 1800 woonde er Derk Maas, koopman. Hij en later zijn zoon Alexander Eusebius dreven hier een vleeswarenfabriekje. In de kelders van het gebouw bevinden zich nog de zoutbaden en zijn er sporen van het zout aangetroffen. De tegel en de muren zijn hierdoor aangetast. Aan de westzijde van het pand ligt het marktplein, vroeger de tuin van de familie Maas. Langs de tuinschutting liep een smal pad richting de Loswal. Het mag geen verbazing wekken dat dit pad het Havenpad werd genoemd, een naam die nog steeds bestaat. Het is weliswaar geen pad meer, maar een straat. Het gebouw is met de voorzijde gelegen aan het oude marktplein. Hier werd zowel de boter- en eieren- als de veemarkt gehouden. Oude foto’s en beschrijvingen getuigen nog van deze voor Wijhe belangrijke agrarische bedrijvigheid in de kern van het dorp, rondom de toren. De bestemmingen van het pand zijn verschillend geweest. Achter het pand hebben een koetshuis en een rokerij gestaan. Deze ruimtes zijn begin 1900 in gebruik geweest als smederij. Er heeft een vrachtrijder en een fotograaf gewoond, het is een winkel-woonhuis geweest. Een foto uit de jaren 20 van de vorige eeuw, genomen uit de toren van de oude dorpskerk, laat een grote variatie aan aanbouw, schuren en een hooiberg zien.

Bekend is dat vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw de oostelijke kant van het pand werd gebruikt als winkel-woonhuis door de familie De Wit. De winkel heette Wiba, afkorting van De Wit’s Bazar.
Men verkocht er van alles, het was wat men noemde een warenhuis. Men kon er terecht voor kantoormiddelen tot huishoudelijke artikelen.
De Wiba is opgevolgd door B.V.A. Elferink. In de volksmond kreeg de winkel de geuzennaam: Bernard Verkoopt Alles.
Aan de westzijde van het pand heeft zelfs nog een vaste muziektent gestaan.

Toen in de zestiger jaren van de vorige eeuw de gemeente Wijhe op zoek was naar een nieuw gemeentehuis, heeft de gemeente dit pand gekocht. Een ontwerptekening uit de jaren 60 van de vorige eeuw bevindt zich in het archief van de Historische Vereniging Wijhe. Naderhand heeft men gekozen voor het pand Wijhezicht.

Kerkstraat 32 bleef verhuurd voor bewoning. Toen op 12 september 1978 de Historische Vereniging Wijhe werd opgericht, kwam er dringend behoefte aan een ruimte die als museum kon worden ingericht en tevens als verenigingsgebouw kon dienen.
Vanaf 1980 was in dit pand de Oudheidkamer IJsselstreek gevestigd. In april 1981 vond de feestelijke opening plaats door burgemeester Zijlmans.
Het westelijke deel van het gebouw bleef een woonbestemming houden. Achterste gedeelte werd bewoond door een gezin; vooraan was een wooneenheid ingericht voor één persoon.
Omstreeks de eeuwwisseling is de woonbestemming van deze wooneenheid losgelaten en vestigde zich de plaatselijke VVV op deze plek.

Beschrijving

Het pand is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met tegen de achtergevel een aanbouw. Het gebouw telt twee bouwlagen. Het schilddak is gedekt met Hollandse pannen en heeft hoekschoorstenen.
De voor- en linker zijgevel zijn wit gepleisterd en worden gekenmerkt door een plint, gekorniste kroonlijst en (hoek)lisenen met schijnvoegen.
De voorgevel heeft een centraal gesitueerde hoofdingang met een dubbele paneeldeur met ruit en bovenlicht. Aan weerszijden daarvan bevinden zich twee vensters met een gedeeld bovenlicht. In de tweede bouwlaag zijn vijf vensters met roedenverdeling geplaatst.
De linker zijgevel bevat een zijingang met een paneeldeur met ruit en een venster, beide met een gedeeld bovenlicht.
De rechter zijgevel heeft in de eerste bouwlaag twee vensters als in de voorgevel en in de tweede bouwlaag twee smalle vensters.
De aanbouw tegen de achtergevel was voorzien van een dubbel zadeldak met twee dakkapellen met wangen en een geprofileerde daklijst. De gevel aan de straatzijde was wit gepleisterd en voorzien van een entree, vier vensters en staafankers. De andere zijgevel bevat enkele vensters en staafankers. De bakstenen achtergevel bestond uit twee puntgevels met een venster in beiden geveltoppen. Tegen de gevel was een aanbouw met verschillende vensters en een ingang onder platdak gerealiseerd.
Tijdens de verbouwing in 2018 is de aanbouw vervangen door huidig trappenhuis.

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel