Langstraat 29

Historie

Het pand is in 1917 gebouwd in opdracht van de Nederlands Hervormde gemeente. Het gebouw was een vervanger van het sterk verouderde lokaal achter de huidige kapsalon. In eerdere jaren werd het gebouw “het catechisatielokaal” genoemd, in latere jaren werd het meer bekend als het Hervormd Jeugdgebouw. Het Jeugdgebouw diende niet alleen voor het geven van catechisaties, ook vonden diverse verenigingen hier een plek voor samenkomsten, vergaderingen en een keur aan activiteiten.
In 1949 is tegen de achtergevel een aanbouw gerealiseerd. Naast het gebouw staat een tuinhekje op de erfgrens.
In 2009 is de aanbouw vervangen door nieuwbouw met daarin een grote zaal en nevenruimten in het souterrain. Het huidige gebruik is kerkelijk centrum van de Protestantse Gemeente Wijhe. De naam Langhuus refereert aan de ligging aan de Langstraat, en tevens aan het historisch boerderijtype “langhuis” dat in veel landen en culturen voorkomt. Mede vanwege het beeldbepalende karakter in de Langstraat is de voorgevel bespaard gebleven en de zijgevel in dezelfde stijl aangepast.

Beschrijving

Het gebouw is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag. Het dak met omlopende schilden is gedekt met Hollandse pannen. Tegen de achtergevel is een aanbouw gerealiseerd met twee bouwlagen onder een met Hollandse pannen gedekt schilddak. De gevels zijn opgetrokken in baksteen.

De voorgevel heeft een bakstenen plint en een geprofileerde goot op gesneden klossen. Centraal in de gevel bevindt zich een risaliet met hoog oplopende trapgevel met natuurstenen aanzetstenen en geprofileerde dekplaten en toppilaster met bolvormige bekroning. Hierin is de hoofdingang gesitueerd, bestaand uit een dubbele deur, een spitsboogvormig bovenlicht, een ontlastingsboog met aanzet- en sluitstenen en een hardstenen, ondiepe, keperboogvormige luifel met bolvormige bekroning. Boven de luifel, in de trapgevel, is een venster geplaatst met drie ramen en een geblokte strek erboven. Aan weerszijden van het risaliet is een venster gesitueerd met gekoppelde ramen, bovenlichten en een strek met aanzet- en sluitstenen. De gevel heeft ankers.

De linker zijgevel heeft een geprofileerde lijstgoot op beugels. In de gevel zijn een vernieuwde entree met bovenlichten en drie vensters als in de voorgevel gesitueerd.
De aanbouw heeft aan de voorzijde een trap en een getoogde ingang met een omlijsting. In de linker zijgevel zijn in beide bouwlagen vensters aangebracht.

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel