Langstraat 77-79

Beschrijving

Het woonhuis is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met latere aanbouwen tegen de achterzijde. Het pand telt één bouwlaag. Het samengestelde dak is gedekt met Hollandse pannen en heeft twee hoekschoorstenen.De gevels zijn wit gepleisterd en voorzien van een plint. De voorgevel wordt gekenmerkt door een risaliet met Vlaamse gevel, sierankers en een geprofileerde gootlijst. In het risaliet bevindt zich de hoofdingang met paneeldeur en bovenlicht. Links van het risaliet zijn twee vensters aangebracht met gekoppelde ramen en bovenlichten; rechts ervan vier. De Vlaamse gevel bevat twee vensters met gekoppelde ramen en bovenlichten en, in de geveltop, een rond venster. In de zijgevels is een venster als in de voorgevel gesitueerd; ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster. De rechter zijgevel heeft jaartalankers.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

  • als voorbeeld van een woonhuis uit de tweede helft van de achttiende eeuw in het centrum van Wijhe
  • vanwege de relatieve gaafheid van het exterieur
  • vanwege de beeldbepalende ligging in het centrum van Wijhe

 

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel