Molenpad 20

Adres

Bij Molenpad 20 Olst

Inleiding

De begraafplaats is in 1830 aangelegd en is gelegen naast een aula van later datum, in het centrum van Olst.

Beschrijving

De begraafplaats heeft een sobere, rechtlijnige aanleg, waartussen zich enkele bomen bevinden. De grafstenen zijn gevarieerd. Onder de begraven personen bevinden zich vooraanstaande Olster families, zoals Brascamp, Bakhuis en Des Tombe. Het geheel wordt omgeven door een beukenhaag. Het toegangshek is gedecoreerd met florale motieven bovenop de spijlen.

Waardering

De begraafplaats met toegangshek en grafstenen is van algemeen belang
vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, stedenbouwkundige waarden:

  • als herinnering aan de vroegere bewoners van Olst
  • als voorbeeld van een begraafplaats uit de eerste helft van de negentiende eeuw op het platteland
  • vanwege de gaafheid van de hoofdopzet
  • vanwege de ligging bij de latere aula

Historie

In februari 1832 werd deze begraafplaats in gebruik genomen. Vijf jaar daarvoor was bij Koninklijk Besluit bepaald dat begraven in en om de kerk niet meer was toegestaan en dat algemene begraafplaatsen aangelegd moesten worden op tenminste 35 meter afstand van de bebouwde kom. Eind 1829 werd door de gemeente Olst een geschikt stuk grond gevonden, in de buurt van de dijk en op een behoorlijke afstand (ruim 90 meter) van de bebouwing.

Op 11 augustus 1924 nam de gemeente Olst een nieuwe algemene begraafplaats op Den Nul in gebruik. De gemeenteraad besloot daarnaast dat op de oude begraafplaats, in die grafruimten waarvoor het recht betaald was, nog begraven zou mogen worden. Vandaar dat er tot op heden nog begrafenissen of bijzettingen van urnen plaatsvinden.

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel