Olsterveer

Het Olsterveer vaart tussen Olst en Welsum op de rivier de IJssel. Beide oevers behoren bij de provincie Overijssel en bij de Gemeente Olst-Wijhe. Het veer is de enige verkeersverbinding tussen de twee delen van de gemeente.

Het veer heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een belangrijke verbindingsschakel over het water tussen Olst en Welsum. De veerdienst bestaat al eeuwen. De eerste documentatie over een veerverbinding op deze plek stamt uit 1469. De pont werd tot in de jaren 30 van de twintigste eeuw met handkracht voortbewogen. Het Olsterveer is een dwarskabelpont uit 1982. De afmetingen zijn 35 x 12 meter. De veerdienst vervoert auto’s, motoren, fietsers en voetgangers.  Er kunnen 12 auto’s per keer mee.

In verband met de hoge waterstand van de IJssel is het Olsterveer af en toe uit de vaart.

Historie

Hoeveel jaren er al mensen, vee en later ook karren en nog weer later auto’s worden overgezet van Olst naar Welsum vice versa, is niet exact bekend. Maar we mogen met zekerheid aannemen dat dit al 5 eeuwen het geval is. In rekeningen uit 1469 wordt gesproken over: “Het regt van Veerstal te Welsum over de IJssel”. Na 1800 werd de naam veranderd van Welsummerveer in Olsterveer.

In de oorlogstijd 1940 – 1945 werd de pont tot 2 keer toe tot zinken gebracht. Op 10 mei 1940 bracht de Nederlandse Genie de veerpont tot zinken om de opmars van de Duitsers te bemoeilijken en omgekeerd gebeurde dit in 1945. Het werk op de pont was zwaar werk, de pont werd met de hand overgetrokken, en vooral in de winter moet dat helemaal geen pretje zijn geweest. De huidige pont, die gebouwd werd in 1982, wordt met een motor aangedreven, en heeft allerlei technische snufjes zoals radar en marifoon om ook met mist een veilige overvaart te kunnen garanderen.

Het boek “Een Pont Vol” (2009)

Dagelijks maken zo’n achthonderd mensen gebruik van de veerdienst tussen Olst en Welsum. Mensen die boodschappen gaan doen, voor hun werk aan de overkant van de rivier moeten zijn of gewoon willen genieten van het fraaie IJssellandschap. Ook al zijn de passagiers nog zo verschillend, ze hebben één ding gemeen: Een verhaal! Steffie Schoemans en Eddy Koekkoek hebben er in 2009 drieënvijftig in tekst en beeld vastgelegd. Wekelijks lieten zij één klant van het Olsterveer aan het woord. De reizigers vertelden over bijzondere herinneringen, ontroerende gebeurtenissen en hoopvolle verwachtingen. Doordat ook de actualiteit een plek in de verhalen kreeg, is ‘Een pont vol’ meteen een soort jaarboek van het leven in de IJsselstreek.

Bronnen

  • Informatie afkomstig van site Olsterveer
In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel