Rijksstraatweg 5

Adres

Rijksstraatweg 5, 8121 AB Olst

Inleiding

De ronde stenen molen is in 1836 gebouwd als korenmolen. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gehad.
De molen is in 1931 onttakeld, waarbij het gevlucht (wiekenkruis), de staart en een deel van het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen ligt op de oostelijke dijk van de IJssel aan de west-zuidwestkant van de bebouwde kom van Olst.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp met daarop een houten kap. De uit vier bouwlagen bestaande romp is bepleisterd. De kap kruit op een neutenkruiwerk. Op meerdere plaatsen zijn nog onderdelen van het gaande werk aanwezig. Dit betreft onder meer het bovenwiel, vangstukken, de pal en diverse onderdelen van de voormalige graanmaalinrichting.
De restanten zijn aangewezen als rijksmonument. Naast deze molen staat een houten meelpakhuis.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

  • vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit de eerste helft van de 19e eeuw;
  • vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Overijssel en de plaatselijke geschiedenis;
  • vanwege situationele waarden betreffende zijn ligging op de dijk naast de uiterwaard van de IJssel;
  • vanwege de gaafheid van de molenbiotoop en zijn ligging aan de zuidelijke toegang tot het dorp.

“De moord op Boks”

In de nacht van 26 op 27 november 1967 werd de 70-jarige molenaar Allard Boks in de molen het slachtoffer van een roofmoord. De dader of daders zijn nooit gearresteerd.

Bronnen

Informatie o.a. afkomstig van site Rijksmonumenten

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel