Stationsweg 18

Historie

De Stationsweg in Wijhe wordt gesierd door menig statig herenhuis. Hiertussen staat tevens het kleinste huis van Wijhe, toepasselijk de Notedop geheten. Dit huisje werd in 1869 door Abraham Willem Constantijn Keijser gebouwd aan het naastliggende huis. Destijds was er in Wijhe nog geen postkantoor en Keijser was als brievengaarder belast met het ontvangen en uitgeven van poststukken die hij vervolgens verdeelde over de postbodes. De aanbouw gebruikte hij als pakhuis en kantoor voor zijn werkzaamheden en hij woonde in het huis ernaast.

Nadat in 1875 Wijhe het postkantoor aan de Langstraat in gebruik werd genomen, liet Keijser het kantoor en pakhuis van het hulppostkantoor ombouwen tot woning. Na het vertrek van Keijser heeft het huisje diverse bewoners gekend.

De Notedop staat op de hoek van Stationsweg en Willem de Zwijgerlaan. Vroeger was de Willem de Zwijgerlaan de toegangsweg van de oude begraafplaats Memento Mori. Ruim 100 meter verderop aan deze weg staan aan de linkerkant twee oude beukenbomen. Deze bomen stonden midden op het oude kerkhof.

In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de Provincie Overijssel